สุทธิศักดิ์

การศึกษา

มหิดลวิทยานุสรณ์ 17
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 66
ปริญญาโท สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์

การทำงาน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี
Tech coordinator (medical advisor and software developer) at HealthTAG

ความสนใจ

Health Informataion Technology
author
ติดตามได้ที่
© 2016 - 2022 สงวนลิขสิทธิ์ สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
Made with Gatsby Developed with Visual Studio Code