สุทธิศักดิ์

การศึกษา

มหิดลวิทยานุสรณ์ 17
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 66
ปริญญาโท สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์

การทำงาน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ Part-time โรงพยาาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
Tech coordinator (medical advisor and software developer) at HealthTAG

ความสนใจ

Health Informataion Technology
Traveling (esp. Japan)
author
ติดตามได้ที่
© 2016 - 2022 สงวนลิขสิทธิ์ สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
Made with Gatsby Developed with Visual Studio Code