ระบบข้อมูล ATK
พุธ, 09 มีนาคม 2022

ระบบข้อมูล ATK

ที่มา

อ่านได้ที่ กว่าจะเป็นระบบข้อมูล ATK

Technology stack ที่ใช้

Front End

  • Blazor Webassembly

Back End

  • Asp.Net Core (.NET 6)
  • PostgreSQL โดยสร้างฐานข้อมูลแบบ Code-First โดยใช้ Entity Framework Core

สถานะปัจจุบัน

สามารถเข้าดูได้ที่ atk.doctortons.com

ติดตามได้ที่
© 2016 - 2022 สงวนลิขสิทธิ์ สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
Made with Gatsby Developed with Visual Studio Code