ระบบสารสนเทศ OccMed โรงพยาบาลสระบุรี
เสาร์, 30 พฤศจิกายน 2019

ระบบสารสนเทศ OccMed โรงพยาบาลสระบุรี

ที่มา

ปรับปรุงระบบช่วยออกใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี

Technology stack ที่ใช้

Front End

  • Windows Presentation Foundation

Back End

  • Asp.Net Core (.NET 3.1)
  • Microsoft SQL Server โดยสร้างฐานข้อมูลแบบ Code-First โดยใช้ Entity Framework Core

สถานะปัจจุบัน

สามารถเข้าดูได้ที่ saraburi-app.netlify.com

Screenshot

Poster
ติดตามได้ที่
© 2016 - 2022 สงวนลิขสิทธิ์ สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
Made with Gatsby Developed with Visual Studio Code